Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op iedere webpagina van deze website waarop Hoveniersbedrijf De Hoorn een link opneemt naar deze disclaimer. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met deze disclaimer en bijbehorend Privacy statement en Algemene Voorwaarden.

De door Hoveniersbedrijf De Hoorn – geregisteerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28019209 – verstrekte informatie op deze website is geen aanbod, advies of andere dienst.

De informatie die door Hoveniersbedrijf De Hoorn wordt verstrekt via deze website zu als betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan niet worden ingestaan. Hoveniersbedrijf De Hoorn spant zich er voor in om de inhoud van de webpagina’s geregeld te actualiseren, aan te vullen of te verbeteren.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoveniersbedrijf De Hoorn kan niet garanderen dat de website volledig foutloos en ononderbroken haar werk doet. Zowel Hoveniersbedrijf De Hoorn als mede overige leveranciers van informatica aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website. Hoveniersbedrijf De Hoorn is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van websites die niet door Hoveniersbedrijf De Hoorn zijn ontwikkeld waarnaar wordt verwezen of anderszijds verwijzen naar de website van Hoveniersbedrijf De Hoorn.

Hoveniersbedrijf De Hoorn is niet aansprakelijk voor schade die is toegebracht die in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of door de onmogelijkeheid om een webpagina te raadplegen.

De afnemer van informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van informatie verkregen via de website van Hoveniersbedrijf De Hoorn. De informatie – en mogeljik andere gegevens – mogen uitsluitend door de afnemer worden gebruikt. Deze informatie is niet overdraagbaar, mag niet verveelvoudigd, bewerkt of verspreid worden zonder Hoveniersbedrijf De Hoorn hiervan op de hoogte te stellen.

De afnemer van informatie is verplicht alle aanwijzingen van Hoveniersbedrijf De Hoorn ontrent het gebruik van informatie op te volgen. Nederlands recht is van toepassing.